"zagiąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zagiąć" po polsku

zagiąć

czasownik
 1. turn down *
czasownik
 1. fold **
  • zginać (np. kartkę papieru) [przechodni]
   She folded the receipt in half and handed it to me. (Ona zgięła rachunek na pół i podała mi go.)
   You can't lose this letter - fold it and put it in your bag. (Nie możesz zgubić tego listu - zegnij go i włóż do swojej torby.)
   You can fold this letter in half. (Możesz zgiąć ten list na pół.)
czasownik
 1. bend ***
  • zginać się, zginać (np. rękę), zaginać, wyginać [przechodni/nieprzechodni]
   The grass bends in the wind. (Trawa zgina się pod wpływem wiatru.)
   If you can't bend your arm it means it's broken. (Jeśli nie możesz zgiąć swojej ręki, to znaczy, że jest złamana.)
   After the fall, I bent my arm to see if it hurts. (Po upadku zgiąłem rękę, żeby zobaczyć, czy jest zraniona.)
   zobacz także: bend something
 2. reflex
phrasal verb
 1. catch somebody out

powered by  eTutor logo