"czas wykonania" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czas wykonania" po polsku

czas wykonania

rzeczownik
 1. turnaround * , turnround BrE
  • czas transportu, czas wykonania (czegoś)
   Quick turnaround for me. Ten turns in three days. (Mam szybki czas transportu. Dziesięć kursów w trzy dni.)
 2. operation time  

"czas wykonania" — Słownik kolokacji angielskich

execution time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas wykonania
 1. execution rzeczownik + time rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  He was either 39 or 40 years old at time of his execution on August 12, 1954.

  Podobne kolokacje:
performance time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas wykonania
 1. performance rzeczownik + time rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  The total performance time of this movement is about 6 minutes.

powered by  eTutor logo