GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"zmieniać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zmieniać się" po polsku

zmieniać się

czasownik
 1. evolve **
  • rozwijać się, ewoluować, zmieniać się [przechodni/nieprzechodni]
   to change gradually, to develop
   Humanity will always find a way to evolve. (Ludzkość zawsze znajdzie sposób, by się rozwijać.)
   Technology evolves so quickly. (Technologia rozwija się tak szybko.)
 2. vary ***   [nieprzechodni]
  The bus fare varies depending on the time of the day. (Opłata za przejazd autobusem zmienia się w zależności od pory dnia.)
 3. turn , *****
  • zmieniać się, zaczynać być jakimś [przechodni]
   When she heard what I had told my boss, she turned red. (Kiedy usłyszała, co powiedziałam szefowi, zrobiła się czerwona.)
   Your lips turned blue. (Twoje usta zrobiły się sine.)
 4. sprout *
  • zmieniać się (w mężczyznę, kobietę), osiągać (dojrzałość)
   He's sprouted from a boy into a man. (On zmienił się z chłopca w mężczyznę.)

zmieniać się, zmieniać

czasownik
 1. go , *****
czasownik
 1. change *****
  • zmieniać, odmieniać (np. o osobie) [przechodni/nieprzechodni]
   You haven't changed much. (Nie zmieniłeś się zbytnio.)
   It'll all change for the better soon. (Wszystko się wkrótce zmieni na lepsze.)
   Maybe she will change her mind when we tell her the truth. (Może ona zmieni zdanie, kiedy powiemy jej prawdę.)
   link synonimy: alter, modify
  • zmieniać (zacząć robić, używać czegoś innego) [przechodni/nieprzechodni]
   I have to change my shampoo, this one is no longer good for my hair. (Muszę zmienić szampon, ten nie jest już dobry dla moich włosów.)
   I have to change my boring daily routine. (Muszę zmienić mój nudny porządek dnia.)
   I want to completely change my lifestyle. (Chcę całkiem zmienić mój styl życia.)
   link synonim: switch
  • zmieniać, wymieniać (np. oponę samochodową) [przechodni]
   I know how to change a tyre. (Wiem, jak wymienić oponę.)
   Can you show me how to change a tap washer? (Czy możesz mi pokazać jak wymienić uszczelkę w kranie?)
 2. alter **
  • zmieniać, modyfikować [przechodni/nieprzechodni]
   Why would you want to alter your appearance? (Czemu chciałbyś zmienić swój wygląd?)
   One of the pictures has been altered. (Jedno ze zdjęć zostało zmienione.)
   He altered his lifestyle when he found out he was sick. (On zmienił styl życia kiedy dowiedział się, że był chory.)
   link synonimy: change, modify
 3. reverse ***
  • odwracać, zmieniać (np. decyzję) [przechodni]
   Can I do anything that would make you reverse your decision? (Czy mogę zrobić coś, co sprawi, że zmienisz decyzję?)
   I won't reverse my decision. (Nie zmienię mojej decyzji.)
  • zmieniać, zamieniać się (np. rolami) [przechodni]
   Let's reverse our roles. (Zamieńmy się naszymi rolami.)
   We should reverse our duties. (Powinniśmy zamienić się obowiązkami.)
 4. switch ***
  • zmieniać (np. taktykę), przechodzić (z jednej strony na drugą), przerzucać (się na coś) [przechodni/nieprzechodni]
   He had to switch sides, as the building he looked for was on the other side of the street. (On musiał zmienić stronę, ponieważ budynek, którego szukał był po drugiej stronie ulicy.)
   He switched to veganism when he started dating this girl. (Przerzucił się na weganizm, kiedy zaczął spotykać się z tą dziewczyną.)
   link synonim: change
  • zastępować (coś czymś), wymieniać (coś na coś), zmieniać (rzecz na inną) [przechodni]
   He switched his BMW for a Jeep. (On zamienił swoje BMW na Jeepa.)
   You should switch your old phone for a new one. (Powinieneś wymienić swój stary telefon na jakiś nowy.)
 5. transform ***
  • przekształcać (np. krajobraz), przetwarzać (np. ciepło w energię), zmieniać (swój wygląd, charakter), przedzierzgać [przechodni]
   You have to transform your character if you want to work for us. (Musisz zmienić swój charakter, jeśli chcesz dla nas pracować.)
   I don't like my body, I have to start running to transform it. (Nie lubię swojego ciała, muszę zacząć biegać, żeby je zmienić.)
 6. upset ***
  • zmieniać, zachwiać (np. równowagę między czymś a czymś) [przechodni]
   If you go back in time, you will upset the present. (Jeżeli cofniesz się w czasie, zmienisz teraźniejszość.)
   The black hole upsets the gravity around it. (Czarna dziura zmienia wokół siebie grawitację.)
 7. turn off **
  • skręcać (z drogi), zmieniać (drogę)
   He turned off the road and stopped. (On skręcił z drogi i się zatrzymał.)
   Why did you turn off the road? (Dlaczego zmieniłeś drogę?)
 8. modify **
 9. vary ***
  • zmieniać, urozmaicać (np. dietę) [przechodni]
   You have to vary your diet, you can't eat chicken every day. (Musisz urozmaicać swoją dietę, nie możesz jeść kurczaka każdego dnia.)
   You should vary your exercises at the gym. (Powinieneś urozmaicić swoje ćwiczenia na siłowni.)
 10. revise *   [przechodni]
 11. relay *
 12. alternate , *
 13. swing ***   [przechodni/nieprzechodni]
  My mood suddenly swung when she told me the sad news. (Mój nastrój nagle się zmienił, kiedy ona powiedziała mi smutne wieści.)
  She swings her opinion all the time. (Ona cały czas zmienia swoje poglądy.)
 14. rearrange
  • zmieniać (czas spotkania), przekładać (zebranie)
   The match has been rearranged for next Saturday. (Mecz został przesunięty na następną sobotę.)
 15. skew
 16. refurbish , refurb potocznie
 17. manipulate **
 18. change up
 19. rejig , rejigger AmE
 1. make a difference , także: make the difference
czasownik
 1. shift ****
  • zmienić (np. zdanie, opinię) [przechodni/nieprzechodni]
   Our father suddenly shifted his opinion, so we couldn't go to a party. (Nasz ojciec nagle zmienił zdanie, więc nie mogliśmy iść na imprezę.)
   She will never shift her opinion. (Ona nigdy nie zmieni zdania.)
   link synonim: move
 2. morph
 3. convert , **
  • zmienić (wyznanie, orientację polityczną) [nieprzechodni]
   I converted to Catholicism. (Zmieniłem wyznanie na katolicyzm.)
   To the surprise of her family, Mary converted to Buddhism. (Ku zaskoczeniu rodziny, Mary zmieniła wyznanie na buddyzm.)
 4. retool
  • przeorganizować, zmienić  AmE potocznie
   We're going to help the employees to retool and adjust to changes. (Zamierzamy pomóc pracownikom w przeorganizowaniu się i dostosowaniu do zmian.)
 5. decondition
phrasal verb
 1. turn something around
  • zmienić coś (na lepsze)
   After the divorce, she turned her life around. (Po rozwodzie, ona zmieniła swoje życie na lepsze.)
 2. go over to something
 1. make a change
czasownik
 1. stand *****
 2. hold , *****   [nieprzechodni]
  Some sayings still hold truth. (Niektóre powiedzenia są wciąż prawdziwe.)
  A country wants to hold import at the same level as last year. (Państwo chce utrzymać import na tym samym poziomie, co w zeszłym roku.)
 1. hold true

"zmieniać się" — Słownik kolokacji angielskich

swung to kolokacja
Popularniejsza odmiana: swing to
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmieniać się
 1. swing czasownik + to przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  His head swung from right to left and back again.

  Podobne kolokacje:
turn into ones kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmieniać się
 1. turn czasownik + one rzeczownik
  Luźna kolokacja

  He took nasty live people, and turned them into nice dead ones.

  Podobne kolokacje: