BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"one used" — Słownik kolokacji angielskich

one used kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jeden użył
  1. use czasownik + one rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    If you do want to plant them, be sure to use small ones.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo