BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"find ones" — Słownik kolokacji angielskich

find ones kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdować
  1. find czasownik + one rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    How can I be sure of finding all the good ones?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo