"love ones" — Słownik kolokacji angielskich

love ones kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miłość
  1. love czasownik + one rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    So their family members or loved ones usually have to get help for them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo