"love animals" — Słownik kolokacji angielskich

love animals kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwierzęta miłosne
  1. love czasownik + animal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "If you love animals, let them live with their families in the wild, where they belong."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo