"love books" — Słownik kolokacji angielskich

love books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książki miłosne
  1. love czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And how interesting to see so many people who still love books.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo