Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"sell books" — Słownik kolokacji angielskich

sell books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapewnij zbyt książkom
  1. sell czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Over 3 million of the books have been sold in total.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo