"book called" — Słownik kolokacji angielskich

book called kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka zadzwoniła
  1. call czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This is not the first time the company's books have been called into question.

    Podobne kolokacje: