Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sell products" — Słownik kolokacji angielskich

sell products kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedawaj produkty
  1. sell czasownik + product rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Sell your green services and products to the federal government.

powered by  eTutor logo