BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"create ones" — Słownik kolokacji angielskich

create ones kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwarzać
  1. create czasownik + one rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Mexico is clearly going to take some jobs away, and we have to come up with a strategy to create new ones."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo