"zmienić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zmienić się" po polsku

zmienić się

czasownik
 1. mutate
phrasal verb
 1. switch up AmE  
czasownik
 1. change *****
  • zmieniać, odmieniać (np. o osobie) [przechodni/nieprzechodni]
   You haven't changed much. (Nie zmieniłeś się zbytnio.)
   It'll all change for the better soon. (Wszystko się wkrótce zmieni na lepsze.)
   Maybe she will change her mind when we tell her the truth. (Może ona zmieni zdanie, kiedy powiemy jej prawdę.)
   link synonimy: alter, modify
 2. alter **
  • zmieniać, modyfikować [przechodni/nieprzechodni]
   Why would you want to alter your appearance? (Czemu chciałbyś zmienić swój wygląd?)
   One of the pictures has been altered. (Jedno ze zdjęć zostało zmienione.)
   He altered his lifestyle when he found out he was sick. (On zmienił styl życia kiedy dowiedział się, że był chory.)
   link synonimy: change, modify
 3. reverse ***
  • odwracać, zmieniać (np. decyzję) [przechodni]
   Can I do anything that would make you reverse your decision? (Czy mogę zrobić coś, co sprawi, że zmienisz decyzję?)
   I won't reverse my decision. (Nie zmienię mojej decyzji.)
 4. switch ***
  • zmieniać (np. taktykę), przechodzić (z jednej strony na drugą), przerzucać (się na coś) [przechodni/nieprzechodni]
   He had to switch sides, as the building he looked for was on the other side of the street. (On musiał zmienić stronę, ponieważ budynek, którego szukał był po drugiej stronie ulicy.)
   He switched to veganism when he started dating this girl. (Przerzucił się na weganizm, kiedy zaczął spotykać się z tą dziewczyną.)
   link synonim: change
 5. transform ***
  • przekształcać (np. krajobraz), przetwarzać (np. ciepło w energię), zmieniać (swój wygląd, charakter), przedzierzgać [przechodni]
   You have to transform your character if you want to work for us. (Musisz zmienić swój charakter, jeśli chcesz dla nas pracować.)
   I don't like my body, I have to start running to transform it. (Nie lubię swojego ciała, muszę zacząć biegać, żeby je zmienić.)
 6. upset ***
  • zmieniać, zachwiać (np. równowagę między czymś a czymś) [przechodni]
   If you go back in time, you will upset the present. (Jeżeli cofniesz się w czasie, zmienisz teraźniejszość.)
   The black hole upsets the gravity around it. (Czarna dziura zmienia wokół siebie grawitację.)
 7. turn off **
  • skręcać (z drogi), zmieniać (drogę)
   He turned off the road and stopped. (On skręcił z drogi i się zatrzymał.)
   Why did you turn off the road? (Dlaczego zmieniłeś drogę?)
 8. modify **
 9. vary ***
  • zmieniać, urozmaicać (np. dietę) [przechodni]
   You have to vary your diet, you can't eat chicken every day. (Musisz urozmaicać swoją dietę, nie możesz jeść kurczaka każdego dnia.)
   You should vary your exercises at the gym. (Powinieneś urozmaicić swoje ćwiczenia na siłowni.)
 10. revise *   [przechodni]
 11. relay *
 12. alternate , *
 13. swing ***   [przechodni/nieprzechodni]
  My mood suddenly swung when she told me the sad news. (Mój nastrój nagle się zmienił, kiedy ona powiedziała mi smutne wieści.)
  She swings her opinion all the time. (Ona cały czas zmienia swoje poglądy.)
 14. rearrange
  • zmieniać (czas spotkania), przekładać (zebranie)
   The match has been rearranged for next Saturday. (Mecz został przesunięty na następną sobotę.)
 15. skew
 16. refurbish , refurb potocznie
 17. go , *****
 18. manipulate **
 19. rejig , rejigger AmE
czasownik
 1. shift ****
  • zmienić (np. zdanie, opinię) [przechodni/nieprzechodni]
   Our father suddenly shifted his opinion, so we couldn't go to a party. (Nasz ojciec nagle zmienił zdanie, więc nie mogliśmy iść na imprezę.)
   She will never shift her opinion. (Ona nigdy nie zmieni zdania.)
   link synonim: move
 2. morph
 3. convert , **
  • zmienić (wyznanie, orientację polityczną) [nieprzechodni]
   I converted to Catholicism. (Zmieniłem wyznanie na katolicyzm.)
   To the surprise of her family, Mary converted to Buddhism. (Ku zaskoczeniu rodziny, Mary zmieniła wyznanie na buddyzm.)
 4. retool
 5. change up
 6. decondition
phrasal verb
 1. turn something around
  • zmienić coś (na lepsze)
   After the divorce, she turned her life around. (Po rozwodzie, ona zmieniła swoje życie na lepsze.)
 2. go over to something
 1. make a change
czasownik
 1. evolve **
 2. turn , *****
 3. sprout *
  • zmieniać się (w mężczyznę, kobietę), osiągać (dojrzałość)
   He's sprouted from a boy into a man. (On zmienił się z chłopca w mężczyznę.)
czasownik
 1. stand *****
 2. hold , *****   [nieprzechodni]
  Some sayings still hold truth. (Niektóre powiedzenia są wciąż prawdziwe.)
  A country wants to hold import at the same level as last year. (Państwo chce utrzymać import na tym samym poziomie, co w zeszłym roku.)

"zmienić się" — Słownik kolokacji angielskich

changed to kolokacja
Popularniejsza odmiana: change to
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmienić się
 1. change czasownik + to przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  She wants to change her life to a better one.

  Podobne kolokacje:
varied with kolokacja
Popularniejsza odmiana: vary with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmienić się
 1. vary czasownik + with przyimek
  Silna kolokacja

  Room rates vary with the season and range from $245 to $725.

  Podobne kolokacje:
switch up kolokacja
 1. switch czasownik + up particle = zmienić się
  Luźna kolokacja

  "It was good just to switch things up," said Miller.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo