TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"feel low" — Słownik kolokacji angielskich

feel low kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): źle się czuć
  1. feel czasownik + low przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    I felt pretty low when she called me the next morning.