"czuć się słabo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czuć się słabo" po polsku

"czuć się słabo" — Słownik kolokacji angielskich

feel weak kolokacja
  1. feel czasownik + weak przymiotnik = czuć się słabo
    Bardzo silna kolokacja

    At least until the next time she felt weak enough to believe in him.

feel poorly kolokacja
  1. feel czasownik + poorly przysłówek = czuć się słabo
    Luźna kolokacja

    I felt poorly most of the time due to the altitude.