"czuć się słabo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czuć się słabo" po polsku

"czuć się słabo" — Słownik kolokacji angielskich

feel weak kolokacja
 1. feel czasownik + weak przymiotnik = czuć się słabo
  Bardzo silna kolokacja

  At least until the next time she felt weak enough to believe in him.

  Podobne kolokacje:
feel poorly kolokacja
 1. feel czasownik + poorly przysłówek = czuć się słabo
  Luźna kolokacja

  I felt poorly most of the time due to the altitude.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo