Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"fare poorly" — Słownik kolokacji angielskich

fare poorly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opłata za przejazd ubogo
  1. fare czasownik + poorly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    While the group as a whole has continued to fare poorly, she said, "good values are still to be had."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo