"poorly received" — Słownik kolokacji angielskich

poorly received kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ubogo otrzymany
  1. receive czasownik + poorly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    However, in the end, most of these were poorly received by the group.