PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"feel weak" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "feel weak" po angielsku

"feel weak" — Słownik kolokacji angielskich

feel weak kolokacja
  1. feel czasownik + weak przymiotnik = czuć się słabo
    Bardzo silna kolokacja

    At least until the next time she felt weak enough to believe in him.