Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"feel awful" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "feel awful" po angielsku

"feel awful" — Słownik kolokacji angielskich

feel awful kolokacja
  1. feel czasownik + awful przymiotnik = czuć się okropnie (być chorym)
    Bardzo silna kolokacja

    I could tell him what you told me and then he¡ d feel awful.