"czuć się lekko chorym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czuć się lekko chorym" po polsku

czuć się lekko chorym

idiom
  1. feel funny   informal

"czuć się lekko chorym" — Słownik kolokacji angielskich

feel funny kolokacja
  1. feel czasownik + funny przymiotnik = czuć się lekko chorym
    Bardzo silna kolokacja

    And yet there is a certain sense in which I feel a little funny about it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo