dotykać, macać (sprawdzać lub badać dotykiem)

feel

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

feel = dotykać, macać (sprawdzać lub badać dotykiem)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Can you feel my forehead? I think I have a fever. = Czy możesz dotknąć mojego czoła? Myślę, że mam gorączkę.