PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"dotykanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dotykanie" po polsku

dotykanie

rzeczownik
 1. hitting
  • dotykanie (wpływanie negatywnie)
 2. caressing
  • dotykanie, pieszczenie (dotykanie w delikatny, romantyczny sposób)
 3. dabbing
 4. taction   old use
touch screen knorekxd: Dotyk twój
czasownik
 1. touch ****
 2. feel *****
  • dotykać, macać (sprawdzać lub badać dotykiem) [TRANSITIVE]
   Can you feel my forehead? I think I have a fever. (Czy możesz dotknąć mojego czoła? Myślę, że mam gorączkę.)
   Feel my knee - you see how swollen it is? (Pomacaj moje kolano - widzisz, jakie jest spuchnięte?)
 3. hit *****
  • dotykać (wpływać negatywnie) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Their stupid decisions hit me as well. (Ich głupie decyzje dotykają również i mnie.)
   The crisis will hit us all. (Kryzys dotknie nas wszystkich.)
 4. sting *
 5. dab
  • muskać, dotykać
   She dabbed at the bow in her hair. (Ona dotknęła kokardę w swoich włosach.)
 6. caress
  • dotykać, pieścić (dotykać w delikatny, romantyczny sposób, np. promienie słońca dotykające czyjejś twarzy)
 7. afflict
 8. come into contact with something
 1. lay hands on somebody

powered by  eTutor logo