ODBIERZ DARMOWY KURSKup eTutor angielski, a Travel English otrzymasz GRATIS!SPRAWDŹ >>Zamknij

"zniknąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zniknąć" po polsku

zniknąć

czasownik
 1. die *****
  • zniknąć, zaniknąć, zginąć (np. uczucie) [nieprzechodni]
   Their love died with the distance between them. (Ich miłość zginęła przez dystans między nimi.)
   The feelings I have for you will never die. (Uczucia, którymi cię darzę, nigdy nie zaginą.)
 2. disappear ***
  • znikać, zniknąć [nieprzechodni]
   He disappeared immediately afterwards. (On zniknął natychmiast po tym.)
   The picture disappeared from the screen. (Obraz zniknął z ekranu.)
   link synonimy: vanish, go
  • zgubić się, zniknąć [nieprzechodni]
   He disappeared in the forest. (On zgubił się w lesie.)
   The thief disappeared from our radar. (Złodziej zniknął z naszego radaru.)
   She disappeared in the crowd. (Zgubiła się w tłumie.)
  • zniknąć, przestać istnieć (np. las deszczowy) [nieprzechodni]
   The iceberg disappeared in less than 10 years. (Góra lodowa zniknęła w niecałe 10 lat.)
   We have to protect endangered species if we don't want them to disappear. (Musimy chronić zagrożone gatunki, jeśli nie chcemy, żeby przestały istnieć.)
   link synonim: vanish
 3. walk , *****    BrE potocznie
  You annoy me, you need to walk. (Denerwujesz mnie, musisz zniknąć.)
  I said goodbye to him and he walked. (Pożegnałam się z nim i zniknął.)
 4. immerge
  • zniknąć (np. Księżyc w cieniu Słońca)
 5. take a hike
phrasal verb
 1. toddle off
obrazek do "vanish" po polsku
czasownik
 1. vanish ** , także: evanish
 2. fade ** , fade away
  • znikać, gasnąć, rozmywać się [nieprzechodni]
   Some people are easy to remember, but others sort of fade into the background. (Niektórzy ludzie są łatwi do zapamiętania, ale inni tak jakby znikają w tle.)
   The images started to fade away and everything around me turned black. (Obrazy zaczęły się rozmywać i wszystko wokół mnie stało się czarne.)
 3. lift ****
  • znikać, podnosić się, unosić się (np. o chmurach, mgle) [nieprzechodni]
   When the fog lifted, the sun started shining. (Kiedy zniknęła mgła, słońce zaczęło świecić.)
   You'll see the top of the mountain when the clouds lift. (Zobaczysz wierzchołek góry, kiedy chmury się podniosą.)
 4. melt **
 5. pass , *****
  • znikać, kończyć się [nieprzechodni]
   This chance has passed. (Ta okazja zniknęła.)
   Your fame will pass one day and you'll regret rejecting my love. (Twoja sława pewnego dnia się skończy i będziesz żałowała odrzucenia mojej miłości.)
 6. scram
 7. bounce **
  • wybywać, znikać, zmywać się  AmE slang [nieprzechodni]
   I have to bounce, I have to be at home in 10 minutes. (Muszę się zmywać, muszę być w domu za 10 minut.)
   She couldn't stay, she only gave me a present and bounced. (Nie mogła zostać, dała mi tylko prezent i wybyła.)
   I think you should bounce, it is not safe in here. (Myślę, że powinieneś znikać, tutaj nie jest bezpiecznie.)
 8. go , *****   [nieprzechodni]
  link synonim: disappear
 9. choof off
phrasal verb
 1. go away **
 2. melt away
 3. clear up
 4. make off
 5. fly off
idiom
 1. head south
 2. do a fade , take a fade
 3. breeze off

"zniknąć" — Słownik kolokacji angielskich

take a hike kolokacja
 1. take czasownik + hike rzeczownik = zniknąć, ulotnić się
  Zwykła kolokacja

  "He asked for my phone number and I told him to take a hike."

  Podobne kolokacje: