PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"trajkotać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "trajkotać" po polsku

trajkotać

czasownik
 1. twitter
  • trajkotać, paplać (szybko mówić)
   She twitters on about her daily routine each time we meet. (Ona trajkocze o swojej codziennej rutynie za każdym razem, gdy się spotykamy.)
   Can't he stop twittering? (Czy on nie może przestać paplać?)
 2. chatter *
 3. chirp ,
  • świergotać, szczebiotać, trajkotać (mówić w ożywiony sposób)
   "Good morning!" chirped Alex. ("Dzień dobry!" zaszczebiotał Alex.)
 4. cackle
 5. clack
 6. yak
 7. jabber , yabber AusE , jaw away
 8. gabble
 9. yawp , także: yaup
 10. chaffer
 11. yatter ScoE
phrasal verb
 1. rattle on
  • paplać, trajkotać
   She rattles on like a bint. (Ona trajkocze jak baba.)
 2. keep on about , blab on about potocznie
 3. gabble away
 4. rabbit on BrE potocznie
idiom
 1. talk ten to the dozen BrE potocznie , talk nineteen to the dozen BrE potocznie , talk a blue streak AmE potocznie , także: talk ninety to the dozen potocznie

Powiązane zwroty — "trajkotać"

rzeczownik

"trajkotać" — Słownik kolokacji angielskich

rattle on kolokacja
 1. rattle czasownik + on przyimek = paplać, trajkotać
  Bardzo silna kolokacja

  She had pretty much decided that no one was inside when the door started to rattle and move on its own.

  Podobne kolokacje: