Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"paplać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "paplać" po polsku

paplać

czasownik
 1. twitter
  • trajkotać, paplać (szybko mówić)
   She twitters on about her daily routine each time we meet. (Ona trajkocze o swojej codziennej rutynie za każdym razem, gdy się spotykamy.)
   Can't he stop twittering? (Czy on nie może przestać paplać?)
 2. chatter *
 3. babble
  • bełkotać, paplać, gaworzyć (mówić szybko, w sposób utrudniający rozróżnianie słów)
   Często w połączeniu z "on" lub "away".
  • pleść, paplać (mówić rzeczy niewarte uwagi, pleść bzdury)
 4. chipper  
 5. gab potocznie
 6. prattle
 7. yak
 8. blab
  • gadać, wygadać, paplać, wypaplać potocznie
   I won't blab your secret. (Nie wypaplam twojego sekretu.)
   She's always blabbing about her dog. (Ona zawsze gada o swoim psie.)
   I don't like people who blab. (Nie lubię ludzi, którzy paplają.)
 9. jabber , yabber AusE , jaw away
 10. tattle
 11. natter
 12. blatter  
 13. smatter
 14. chaffer
 15. blabber
 16. twaddle , także: twattle
 17. yack
 18. gibble-gabble
 19. yatter
 20. prate
 21. yackety-yak , yakety-yak
 22. earbash
phrasal verb
 1. rattle on
  • paplać, trajkotać
   She rattles on like a bint. (Ona trajkocze jak baba.)
 2. keep on about , blab on about potocznie
 3. gabble away
 4. rabbit on BrE potocznie
idiom
 1. shoot the bull AmE potocznie , shoot the breeze AmE potocznie , także: shoot the crap AmE potocznie
  • paplać, gadać o niczym
   The whole evening was spent on just playing video games and shooting the bull. (Cały wieczór zleciał na graniu w gry wideo i gadaniu o niczym.)
 2. shoot one's mouth off   potocznie

Powiązane zwroty — "paplać"

rzeczownik
paplanina = twitter +14 znaczeń
papla = big mouth , bigmouth +12 znaczeń
phrasal verb
wypaplać = blurt out +1 znaczenie
czasownik
wypaplać = blate +1 znaczenie

"paplać" — Słownik kolokacji angielskich

rattle on kolokacja
 1. rattle czasownik + on przyimek = paplać, trajkotać
  Bardzo silna kolokacja

  She had pretty much decided that no one was inside when the door started to rattle and move on its own.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo