"rzeczywisty właściciel" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rzeczywisty właściciel" po polsku

rzeczywisty właściciel

rzeczownik
  1. actual owner  

"rzeczywisty właściciel" — Słownik kolokacji angielskich

actual owner kolokacja
  1. actual przymiotnik + owner rzeczownik = rzeczywisty właściciel
    Luźna kolokacja

    He's the actual owner of the airfield, with Cowboy as secret partner.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo