"z powagą" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "z powagą" po polsku

z powagą

przysłówek
 1. seriously ***
  • poważnie, z powagą
   "I don't like you", he said seriously. ("Nie lubię cię", powiedział z powagą.)
   He tried to look seriously. (On próbował wyglądać poważnie.)
 2. with dignity

"z powagą" — Słownik kolokacji angielskich

with dignity kolokacja
 1. with przyimek + dignity rzeczownik = z godnością, z powagą
  Bardzo silna kolokacja

  They would all do their jobs during the last few minutes, and face the end with dignity.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo