"tariff" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "tariff" po angielsku — Słownik polsko-angielski

tariff *
customs tariff

rzeczownik
  1. cło, taryfa (celna) [COUNTABLE]
    He had to pay the tariff every time he drove this road. (On musiał płacić cło za każdym razem, kiedy jechał tą drogą.)
  2. cennik (w hotelu, restauracji) British English [COUNTABLE]
  3. taryfa

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

tariff *

rzeczownik
  1. minimalny okres odbywania kary więzienia British English informal