"create value" — Słownik kolokacji angielskich

create value kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz wartość
  1. create czasownik + value rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In this particular case, I do not see any added value being created.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo