"oszacować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oszacować coś" po polsku

czasownik
 1. estimate ****
  • określić w przybliżeniu, oszacować [TRANSITIVE]
   to make an approximate calculation or evaluation (e.g. of the cost of something)
   Who can estimate how many people will come? (Kto potrafi oszacować, ile osób przyjdzie?)
   They are trying to estimate the number of people they will need. (Oni próbują oszacować liczbę ludzi, których będą potrzebować.)
   They estimated the value of the car at $15000. (Oni oszacowali wartość samochodu na 15000 dolarów.)
   I estimated her chances very quickly. (Oceniłem jej szanse bardzo szybko.)
 2. estimate that **
  • oszacować, że
   Experts estimated that by 2050 global demand for food will double. (Eksperci oszacowali, że do roku 2050 popyt na żywność podwoi się.)

Powiązane zwroty — "oszacować coś"

rzeczownik
szacunek = respect +10 znaczeń
oszacowanie = assessment +6 znaczeń
szacowanie = interpolating +4 znaczenia
czasownik
phrasal verb
Zobacz także: oszacować cooszacować ile

powered by  eTutor logo