BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"bid" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bid czasownik

bid + rzeczownik
Kolokacji: 14
bid farewell • bid goodbye • bid several spades • bid several hearts • bid adieu • ...
bid + przyimek
Kolokacji: 13
bid on • bid up • bid for • bid at • bid in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. bid for = zaoferuj bid for
2. bid on = oferta na bid on
3. bid up = podbijać cenę bid up
4. bid at = oferta przy bid at
5. bid in = przelicytować bid in
6. bid to = oferta aby bid to
7. bid with = oferta z bid with
8. bid against = oferta przeciwko bid against
bid + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 10
bid fair • successfully bid • bid aggressively • unsuccessfully bid • bid competitively • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.