BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"bid for" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bid for" po angielsku

czasownik
 1. podać swoją cenę, wycenić, zaoferować cenę za wykonanie pracy
  Two other companies bid for this job. (Dwie inne firmy podały swoją cenę za wykonanie tej pracy.)
 2. ubiegać się o coś, wnosić swoją ofertę
  Four companies are bidding on this contract right now. (Cztery firmy ubiegają się teraz o tę umowę.)
 1. licytować coś na aukcji
  I can't believe I bid $500 for that necklace. (Nie mogę uwierzyć, że zalicytowałem 500$ za ten naszyjnik.)

"bid for" — Słownik kolokacji angielskich

bid for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaoferuj
 1. bid czasownik + for przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  At the beginning of each year, players use energy they have accumulated to bid for turn order.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo