BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"bid" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bid czasownik

bid + rzeczownik
Kolokacji: 14
bid farewell • bid goodbye • bid several spades • bid several hearts • bid adieu • ...
bid + przyimek
Kolokacji: 13
bid on • bid up • bid for • bid at • bid in • ...
bid + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 10
bid fair • successfully bid • bid aggressively • unsuccessfully bid • bid competitively • ...

bid rzeczownik

rzeczownik + bid
Kolokacji: 30
takeover bid • re-election bid • opening bid • court bid • by-election bid • ...
bid + rzeczownik
Kolokacji: 12
bid price • bid committee • bid process • bid rigging • bid city • ...
bid + czasownik
Kolokacji: 30
bid comes • bid fails • bid wins • bid accepts • bid succeeds • ...
czasownik + bid
Kolokacji: 66
lose one's bid • win court bid • support one's bid • raise one's bid • announce one's bid • defeat in one's bid • withdraw one's bid • ...
przymiotnik + bid
Kolokacji: 88
high bid • hostile bid • automatic bid • unsuccessful bid • presidential bid • successful bid • low bid • late bid • competitive bid • ...
przyimek + bid
Kolokacji: 18
of one's bid • for one's bid • to one's bid • on one's bid • after a bid • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.