BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"bid" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bid rzeczownik

rzeczownik + bid
Kolokacji: 30
takeover bid • re-election bid • opening bid • court bid • by-election bid • ...
bid + rzeczownik
Kolokacji: 12
bid price • bid committee • bid process • bid rigging • bid city • ...
bid + czasownik
Kolokacji: 30
bid comes • bid fails • bid wins • bid accepts • bid succeeds • ...
czasownik + bid
Kolokacji: 66
lose one's bid • win court bid • support one's bid • raise one's bid • announce one's bid • defeat in one's bid • withdraw one's bid • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
2. win court bid = oferta zwycięstwa sądowa win court bid
3. support one's bid = wsparcie czyjś oferta support one's bid
4. raise one's bid = licytować coś wyżej raise one's bid
5. announce one's bid = ogłaszać czyjś oferta announce one's bid
6. defeat in one's bid = porażka w czyjś oferta defeat in one's bid
7. withdraw one's bid = wycofać się z przetargu withdraw one's bid
8. fail in one's bid = nie zdawać czyjś oferta fail in one's bid
10. take bids = weź oferty take bids
16. seek bids = szukaj ofert seek bids
18. end one's bid = koniec czyjś oferta end one's bid
19. quote a bid = zacytuj ofertę quote a bid
20. drop one's bid = upuszczać czyjś oferta drop one's bid
21. place a bid = umieść ofertę place a bid
22. begin one's bid = zaczynać czyjś oferta begin one's bid
przymiotnik + bid
Kolokacji: 88
high bid • hostile bid • automatic bid • unsuccessful bid • presidential bid • successful bid • low bid • late bid • competitive bid • ...
przyimek + bid
Kolokacji: 18
of one's bid • for one's bid • to one's bid • on one's bid • after a bid • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.