BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"lose one's bid" — Słownik kolokacji angielskich

lose one's bid kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przegrywać czyjś oferta
  1. lose czasownik + bid rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He lost a bid for a third term in 1842.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo