BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"bid" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bid rzeczownik

rzeczownik + bid
Kolokacji: 30
takeover bid • re-election bid • opening bid • court bid • by-election bid • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. takeover bid = oferta przejęcia, oferta wykupu takeover bid
2. re-election bid = propozycja reelekcji re-election bid
3. opening bid = stawka wyjściowa opening bid
4. court bid = oferta sądowa court bid
5. by-election bid = oferta wyborów uzupełniających by-election bid
6. reelection bid = reelection oferta reelection bid
7. court eviction bid = oferta eksmisji sądowa court eviction bid
bid + rzeczownik
Kolokacji: 12
bid price • bid committee • bid process • bid rigging • bid city • ...
bid + czasownik
Kolokacji: 30
bid comes • bid fails • bid wins • bid accepts • bid succeeds • ...
czasownik + bid
Kolokacji: 66
lose one's bid • win court bid • support one's bid • raise one's bid • announce one's bid • defeat in one's bid • withdraw one's bid • ...
przymiotnik + bid
Kolokacji: 88
high bid • hostile bid • automatic bid • unsuccessful bid • presidential bid • successful bid • low bid • late bid • competitive bid • ...
przyimek + bid
Kolokacji: 18
of one's bid • for one's bid • to one's bid • on one's bid • after a bid • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.