BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"życzyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "życzyć" po polsku

czasownik
 1. wish somebody something ****  
  I wish you good luck! (Życzę ci powodzenia!)
  We wish you a Merry Christmas. (Życzymy ci Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.)

życzyć

czasownik
 1. bid literary **   [TRANSITIVE]
  I bid you good night. (Życzę ci dobrej nocy.)
Birthday Cake with a Birthday
czasownik
 1. wish ****
  • życzyć sobie, chcieć, zażyczyć
   I wish you happiness. (Życzę ci szczęścia.)
   Be careful what you wish for. (Uważaj, czego sobie życzysz.)
   He wished me good luck on the exam. (On życzył mi powodzenia na egzaminie.)
  • życzyć sobie
   I wish you were more polite. (Życzę sobie, abyś była grzeczniejsza.)
   I wish that you left. (Życzę sobie, byś wyszedł.)
 2. ask , *****
  • żądać, życzyć sobie (np. jakiejś ceny za coś) [TRANSITIVE]
   How much did he ask for that car? (Ile on zażyczył sobie za tamten samochód?)
   He is asking $10 000 in cash for this car. (On żąda 10 000 dolarów w gotówce za ten samochód.)
   He asks too much from me. (On żąda zbyt wiele ode mnie.)
 3. please ****   [INTRANSITIVE]
  You have to do as I please. (Musisz zrobić tak, jak sobie życzę.)
  I will do as you please. (Zrobię tak, jak sobie tego życzysz.)
  używane do mówienia, że ktoś może zrobić coś, jak sobie życzy, albo jak uważa, w wyrażeniach takich jak "as you please"
 4. require *****
 5. desire ****
  • pragnąć, życzyć sobie formal [TRANSITIVE]
   I am prepared to discuss it openly, if you desire. (Jestem przygotowany otwarcie to przedyskutować, jeśli sobie życzysz.)
   What do you truly desire? (Czego tak naprawdę pragniesz?)

powered by  eTutor logo