TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"zaofiarować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaofiarować" po polsku

zaofiarować

czasownik
  1. offer *****
    • zaofiarować, oferować [przechodni]
      He offered help but nobody listened to him. (On zaoferował pomoc, ale nikt go nie słuchał.)
      My mother offered me money but I didn't take it. (Moja matka zaofiarowała mi pieniądze, ale ich nie wziąłem.)