offer = proponować, oferować

offering someone something' English Lessons | PhraseMix.com

Źródło: http://www.phrasemix.com/categories/function-offering-someone-something?page=2

proponować, oferować

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Can I offer you a drink? = Czy mogę ci zaproponować drinka?