"debt offering" — Słownik kolokacji angielskich

debt offering kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): propozycja długu
  1. debt rzeczownik + offering rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The new debt offering is one of the key components in the county's recovery plan.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo