"offering of several shares" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oferując z kilku części
  1. share rzeczownik + offering rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It also plans to offer 24 percent of the company in a public share offering.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo