"trudzić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "trudzić się" po polsku

trudzić się

czasownik
 1. trouble ****   [przechodni]
  Don't trouble yourself with this problem. (Nie trudź się tym problemem.)
  He didn't trouble to do the task himself. (On nie trudził się, żeby samemu wykonać zadanie.)
 2. plod away
phrasal verb
 1. scratch around
 2. put oneself out
czasownik
 1. toil , toil away  
  I toil every day so you could have a good life. (Haruję każdego dnia, żebyście mieli dobre życie.)
  I'm exhausted because I have been toiling away a whole day. (Jestem wykończony, bo ciężko pracuję cały dzień.)

"trudzić się" — Słownik kolokacji angielskich

scratch around kolokacja
 1. scratch czasownik + around przyimek = biedzić się, trudzić się
  Luźna kolokacja

  She looked at the big cat now and moved to sit by him, her hand scratching around his ears as he purred.

  Podobne kolokacje: