Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"plod away" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "plod away" po angielsku

plod away

czasownik
  1. harować, tyrać, trudzić się

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"plod away" — Słownik kolokacji angielskich

plod away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciężkie stąpanie daleko
  1. plod czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Gradually, note-by-note he plodded away until it was done.

    Podobne kolokacje: