ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ciężko pracować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ciężko pracować" po polsku

ciężko pracować

The Art of Education: Doing The Heavy Lifting obrazek do "work hard" po polsku AND WORK. THEN YOU CAN SUCCEED IN PR ... ... work hard for the money by ...
czasownik
 1. labour British English , labor American English ****
 2. sweat **
  • tyrać, ciężko pracować potocznie [nieprzechodni]
   He's been sweating for 8 hours building the fence. (On tyrał przez 8 godzin, budując płot.)
   After Tom had sweated at work, he came home and took care of the children. (Po tym, jak Tom tyrał w pracy, przyszedł do domu i zajął się dziećmi.)
   I sweat every day to make a living. (Ciężko pracuję każdego dnia, by zarobić na życie.)
 3. toil , toil away
  • ciężko pracować, harować
   I toil every day so you could have a good life. (Haruję każdego dnia, żebyście mieli dobre życie.)
   I'm exhausted because I have been toiling away a whole day. (Jestem wykończony, bo ciężko pracuję cały dzień.)
 4. bullock
 5. swink
phrasal verb
 1. hammer away
 2. slave away
 3. drive away at something
rzeczownik
 1. work hard  
  She works hard every day to support her family. (Ona pracuje ciężko każdego dnia, aby utrzymać swoją rodzinę.)
 2. beaver away  
idiom
 1. work your fingers to the bone , work your socks off , work your tail off

Powiązane zwroty — "ciężko pracować"

czasownik
harować (ciężko pracować bez czasu na odpoczynek) = slave
idiom

"ciężko pracować" — Słownik kolokacji angielskich

slave away kolokacja
 1. slave czasownik + away przysłówek = harować, ciężko pracować
  Luźna kolokacja

  Slaving away at his job, even on a Sunday.

  Podobne kolokacje:
toil away kolokacja
 1. toil czasownik + away przysłówek = ciężko pracować, harować
  Luźna kolokacja

  Parents toil away for 40 hours or more in the office.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo