"bind Volumes Resources" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmora Pojemności Zasoby
  1. bind czasownik + resource rzeczownik
    Silna kolokacja

    Opinions Latest Slip Opinions Opinions Relating to Orders In-Chambers Opinions Sliplists Counsel Listings Bound Volumes Video Resources More.

    Podobne kolokacje: