"bind one's wrists" — Słownik kolokacji angielskich

bind one's wrists kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmora czyjś nadgarstki
  1. bind czasownik + wrist rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He'd bound her wrists together as he might a prisoner's.

powered by  eTutor logo