BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"zobowiązać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zobowiązać" po polsku

zobowiązać

czasownik
 1. oblige formal *
  • zobowiązać, zobowiązywać
   You're not obliged to pay my bills. (Nie jesteś zobowiązany płacić moich rachunków.)
   Circumstances oblige me to leave the city. (Okoliczności zobowiązują mnie do opuszczenia miasta.)
   The contract obliges us to pay for the damage. (Umowa zobowiązuje nas do zapłacenia za zniszczenia.)
 2. obligate
czasownik
 1. charge , *****
  • zobowiązywać (kogoś do czegoś) formal [TRANSITIVE]
   My teacher charged me to prepare a presentation but I forgot about it. (Mój nauczyciel zobowiązał mnie do zrobienia prezentacji, ale zapomniałem o niej.)
   I have to prepare a presentation - my boss charged me to do it. (Muszę przygotować prezentację - szef mnie do tego zobowiązał.)
 2. bind ***
 3. astrict
 1. make liable  
czasownik
 1. pledge **
 2. undertake **
 3. impledge
phrasal verb
 1. commit oneself , commit oneself to something
 1. make a commitment

powered by  eTutor logo