Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"charging" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "charging" po angielsku

charging

rzeczownik
 1. policzenie, pobranie, pobieranie (np. opłaty, prowizji)
 2. obciążenie czyjegoś rachunku
 3. oskarżanie, postawienie zarzutu (w sądzie)
 4. oskarżanie, winienie
 5. zobowiązywanie (kogoś do czegoś)
 6. wpadanie (wbieganie gdzieś szybko)
 7. nacieranie, przypuszczanie ataku (np. na obce wojska)
 8. nasycanie (czegoś czymś)
 9. wypełnianie, przepełnianie (np. emocjami)
 10. nakazanie (np. komuś czegoś)
 11. warowanie (o psie)
 12. ozdabianie herbem
 13. naładowanie broni przestarzale
 14. nalanie (np. do kieliszka)  AmE oficjalnie
 15. szarżowanie (faul ofensywny w koszykówce)
obrazek do "charge" po polsku
rzeczownik
 1. koszt, opłata (np. za gaz, prąd, telefon), taksa [policzalny lub niepoliczalny]
  The minimum charge is $30 a month. (Minimalna opłata wynosi 30 dolarów miesięcznie.)
  They fixed my bike at no extra charge. (Oni naprawili mój rower bez dodatkowej opłaty.)
  Is there a delivery charge? (Czy obowiązuje opłata za dostawę?)
  link synonim: cost
 2. zarzut, oskarżenie (w sądzie) [policzalny]
  The prosecutor dropped the charges against him. (Oskarżyciel wycofał zarzuty wobec niego.)
  He will have to answer the theft charge. (On będzie musiał odpowiedzieć na zarzut kradzieży.)
 3. oskarżenie (kogoś o coś) [policzalny]
  You hurt me with this charge - you should know that I'm innocent. (Zraniłeś mnie tym oskarżeniem - powinieneś wiedzieć, że jestem niewinny.)
  A charge like that can destroy the teacher's life. (Takie oskarżenie może zniszczyć temu nauczycielowi życie.)
  link synonim: allegation
 4. szarża, atak, uderzenie (np. militarny) [policzalny]
  After the infantry's charge, the enemy fled from the battlefield. (Po szarży piechoty, wróg uciekł z pola bitwy.)
  The charge was completely unexpected and that is why we lost. (Atak był całkowicie niespodziewany i dlatego przegraliśmy.)
 5. nadzór, opieka (np. nad dzieckiem), odpowiedzialność (za coś lub kogoś), zarządzanie oficjalnie [niepoliczalny]
  My son is under her charge until I come back. (Mój syn jest pod jej opieką, dopóki nie wrócę.)
  As long as you are under my charge, you will listen to me. (Dopóki jesteś pod moją opieką, będziesz się mnie słuchać.)
  I have 20 employees in my charge. (Mam 20 pracowników pod swoim zwierzchnictwem.)
 6. polecenie, nakaz (np. zrobienia czegoś) oficjalnie [policzalny]
  The captain gave a charge. (Kapitan wydał polecenie.)
  You can't give me charges. (Nie możesz mi wydawać poleceń.)
 7. podopieczny, podopieczna [policzalny]
  One of my charges was caught smoking. (Jeden z moich podopiecznych został przyłapany na paleniu.)
  He's my charge and I'm responsible for him. (On jest moim podopiecznym i jestem za niego odpowiedzialny.)
 8. ładunek (elektryczny) [policzalny]
  Positive and negative charges attract. (Dodatnie i ujemne ładunki przyciągają się.)
 9. ładunek wybuchowy [policzalny]
  Search him and if you find charges, arrest him. (Przeszukaj go, a jeśli znajdziesz jakieś ładunki wybuchowe, aresztuj go.)
  He planted a charge in a bus. (On podłożył ładunek wybuchowy w autobusie.)
 10. wsad, nabój (w hutnictwie) [policzalny]
 11. przedstawienie heraldyczne [policzalny]
 12. szarża (rodzaj faulu ofensywnego w koszykówce)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. liczyć, pobierać (np. opłatę, prowizję), obciążyć czyjś rachunek (np. za drinki) [przechodni/nieprzechodni]
  to ask a given amount of money for something
  I was charged 50 cents and entered the museum. (Pobrano ode mnie opłatę w wysokości 50 centów i wszedłem do muzeum.)
  He charged them 20 dollars. (On pobrał od nich opłatę w wysokości 20 dolarów.)
  The hotel charges $200 a night. (Hotel pobiera opłatę 200 dolarów za noc.)
  Charge me for the drinks. (Obciąż mój rachunek za drinki.)
  We have to charge him for the room he booked. (Musimy obciążyć jego rachunek za pokój, który zarezerwował.)
 2. oskarżać, postawiać zarzut (w sądzie) [przechodni]
  Police charged him with murder. (Policja oskarżyła go o morderstwo.)
  You can't charge me, you've no evidence. (Nie możecie mnie oskarżyć, nie macie żadnych dowodów.)
  Has the prosecution charged him yet? (Czy oskarżyciel postawił mu już zarzuty?)
  The police charged him with assault. (Policja postawiła mu zarzut napaści.)
  He has been charged with arson. (Zostały mu postawione zarzuty podpalenia.)
  link synonim: accuse
 3. winić, oskarżać (np. za zrobienie czegoś) oficjalnie [przechodni]
  I charge you for my accident. (Winię cię za mój wypadek.)
  You can't charge me for stealing your car, I'm innocent! (Nie możesz oskarżać mnie o kradzież twojego samochodu, jestem niewinny!)
 4. zobowiązywać (kogoś do czegoś) oficjalnie [przechodni]
  My teacher charged me to prepare a presentation but I forgot about it. (Mój nauczyciel zobowiązał mnie do zrobienia prezentacji, ale zapomniałem o niej.)
  I have to prepare a presentation - my boss charged me to do it. (Muszę przygotować prezentację - szef mnie do tego zobowiązał.)
 5. wpadać (wbiec gdzieś szybko) [nieprzechodni]
  She charged into the room gasping heavily. (Ona wpadła do pokoju ciężko dysząc.)
  I charged into the bus and sat down. (Wpadłem do autobusu i usiadłem.)
 6. nacierać, szarżować, przypuszczać atak (np. na obce wojska) [przechodni/nieprzechodni]
  He ordered his cavalry to charge. (On rozkazał swojej kawalerii przypuścić atak.)
  The army is charging the enemy with fury. (Wojsko naciera na wroga z wściekłością.)
 7. nasycać (coś czymś) [przechodni/nieprzechodni]
 8. wypełniać, przepełniać (np. emocjami) [przechodni]
  My heart was charged with love. (Moje serce było przepełnione miłością.)
  This little angel has charged my soul with happiness. (Ten mały aniołek przepełnił moją duszę szczęściem.)
 9. nakazywać (np. komuś zrobienie czegoś) oficjalnie [przechodni]
  My parents charged me to clean my room. (Rodzice nakazali mi posprzątać pokój.)
  What has your boss charged you to do? (Co ci kazał zrobić szef?)
 10. ozdabiać herbem [przechodni]
  She charged his coat. (Ona ozdobiła herbem jego płaszcz.)
 11. ładować broń przestarzale [przechodni]
  Take this gun and charge it if you want to shoot. (Weź ten pistolet i naładuj go, jeśli chcesz strzelać.)
  Look at him, he doesn't even know how to charge a gun! (Spójrz na niego, nawet nie wie jak naładować broń!)
  zobacz także: load
 12. nalewać (np. do kieliszka)  BrE oficjalnie [przechodni]
  Charge me some vodka. (Nalej mi trochę wódki.)
  He charged her glass with wine. (On nalał do jej kieliszka wina.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

wykrzyknik
 1. waruj (komenda wydana psu myśliwskiemu)

charge , ***** , także: charge up

obrazek do "charge" po polsku
czasownik
 1. ładować (baterię, akumulator, telefon) [przechodni/nieprzechodni]
  I need to charge my cell phone. (Muszę naładować moją komórkę.)
  My battery is flat; I need to charge it. (Bateria mi padła; muszę ją naładować.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "charging"

inne
idiom
rzeczownik
inne
przymiotnik
czasownik
phrasal verb