"operacja pokojowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "operacja pokojowa" po polsku

operacja pokojowa

rzeczownik
  1. peacekeeping operation  

"operacja pokojowa" — Słownik kolokacji angielskich

peace operation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): operacja pokojowa
  1. peace rzeczownik + operation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A serious peace operation could require anywhere from 10,000 to 50,000 troops.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo