"complete plans" — Słownik kolokacji angielskich

complete plans kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kompletne plany
  1. complete czasownik + plan rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    So, how far will he go to complete his plans?

powered by  eTutor logo